Hvordan bidrar vi?

Bærekraft i Carpe Diem / Escape Travel

"To jenter som sitter ved en bekk og ser på vannet, i Pyrenees-fjellene i Andorra"

"Å gjøre noe nytt er alltid skummelt. Å gjøre noe du vet du kan bli kritisert for, er enda skumlere. Men er det noe vi har skjønt i vårt arbeid med bærekraft, så er det at ærlighet varer lengst. Derfor skal vi være tydelige i vår kommunikasjon om hva vi gjør her i Escape, og hvordan vi jobber med bærekraft. Dette skal fremover bli et større fokus for oss som reiseoperatør, og vi håper du vil følge med oss på veien."

"Jeg har jobbet i reiseliv i mange år og alltid hatt et brennende engasjement for det å reise så bærekraftig som mulig. Jeg er strålende fornøyd og skikkelig stolt over at vi nå har kommet så langt med dette i Carpe Diem og Escape Travel! Men jobben fortsetter, hver dag".

Hva er bærekraft?

Miljø, sosiale og økonomiske forhold.

Carpe Diem er en del av Escape Travel og alt som beskrives her gjelder også for oss.

Bærekraft handler om mer enn ivaretagelse av natur, klima og miljø. Det handler også om å utrydde fattigdom, om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, om sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Om å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting. I tillegg handler det om å bidra til likestilling og å styrke menneskerettighetene.

Les om et mer bærekraftig reiseliv

Vår miljøpolicy

Escape Travel skal være en pådriver for et bedre reiseliv i møte med dagens klima- og miljøutfordringer. Våre tjenester påvirker miljøet globalt og lokalt, og vi skal derfor ta ansvar for klima, miljø og arbeidsmiljø gjennom vår daglige drift og i samarbeid med leverandører og kunder.

Vi er sertifisert som Miljøfyrtårn

Escape Travel ble sertifisert som Miljøfyrtårn for første gang i 2023. Vi jobber kontinuerlig med en aktiv og bevisst holdning til bærekraft hos oss - både når det gjelder miljø, sosiale forhold og økonomiske forhold. Hvert år utarbeider vi en klima- og miljørapport gjennom Miljøfyrtårns eget verktøy.

Her kan du lese rapporten for 2022.

Les mer om Miljøfyrtårn her (ekstern link)

Vi merker turene våre med bærekrafttiltak

Det er lett å få oversikt over hva som gjøres på hvilke turer

Vi har absolutt et stort potensiale til å påvirke i riktig retning samt å opplyse om hvilke valg som er tatt. Under de fleste program ligger informasjon om bærekraftige valg.

Reisekalenderen - klikk på ønsket tur for å se mer

Hvordan bli en mer bærekraftig reisende?

Les Escape Travel sitt blogginnlegg.

Vi i Escape Travel ønsker å tilby gjestene våre mer bærekraftige reiser. Som en del av dette vil vi også gi deg som gjest tips om hva du selv kan gjøre for å reise mer bærekraftig, slik at vi sammen kan bidra til forandring. Den gode nyheten? Det er relativt små ting du kan gjøre for å bidra.

Se 15 tips til hva du kan gjøre

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger Escape Travel og dermed Carpe Diem å gjennomføre aktsomhetsvurderinger samt å redegjøre for disse.

Les vår redegjørelse her