Åpenhetsloven

Luftfoto av en fantastisk vill strand badet av et gjennomsiktig og turkis hav. Sardinia, Italia. "T

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon. Loven pålegger Escape Travel og dermed Carpe Diem å gjennomføre aktsomhetsvurderinger samt å redegjøre for disse. Loven skal også sikre allmennheten tilgang til informasjon rundt disse forholdene, og hvordan vi som virksomhet håndterer dem.

Formålet med åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal sikre forbrukere bedre tilgang på informasjon om verdikjeden. Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem (tekst hentet fra Forbrukertilsynets nettsider).

Du kan lese hele lovteksten her.

Kort om Escape Travel AS

Escape Travel skreddersyr spesialreiser innenfor elvecruise, cruise, opplevelsesreiser, sportsreiser, singelreiser, aktive ferier og firmareiser. I Norge er vi landets fjerde største reisearrangør etter Ving, Apollo og TUI. Selskapet ledes av Gunnar Grosvold og eies av Per G. Braathens investeringsselskap Braganza, som også eier reisebyråkjeden Ticket, Dyreparken i Kristiansand og flyselskapet BRA.

Vår aktsomhetsvurdering

Som turoperatør har vi størst risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med turene vi tilbyr gjestene våre. Escape Travel er et norskeid selskap som driftes etter norske lover og regler, og forholdene på vårt norske kontor følger på alle måter Åpenhetslovens krav. Det er derfor et steg lenger ned i verdikjeden at risikoen befinner seg - hos våre partnere og underleverandører som gjennomfører turene våre. Vi tilbyr reiser til både Norge, Europa og til resten av verden - og det er spesielt på turene utenfor Europa at risikoen er størst for brudd på menneskerettigheter og dårlige arbeidsforhold. Så langt i vårt arbeid er ingen brudd avdekket, men for å sikre en anstendig og bærekraftig drift i alle ledd av verdikjeden følges nå dette opp ved hjelp av en partneravtale - se neste punkt.

Escape Travel og Carpe Diem har desidert størst påvirkning gjennom det som skjer utenfor kontoret vårt - nemlig på reisene vi tilbyr gjestene våre. Disse gjennomføres alltid i samarbeid med partnere, og vi stiller derfor strenge krav til disse. Dette gjør vi gjennom vår partneravtale.

Våre samarbeidspartnere - og vår partneravtale

Følgende hovedpunkter garanteres av våre samarbeidspartnere gjennom partneravtalen:

1. UNWTOs prinsipper for et bærekraftig reiseliv
I kraft av Partneravtalen bekrefter samarbeidspartner at de opererer i tråd med prinsippene til Verdens Turismeorganisasjon (UNWTO) for et bærekraftig reiseliv og at virksomheten ikke er involvert i korrupsjon, hvitvasking eller barnearbeid. Det legges til grunn at virksomheten støtter, respekterer og følger internasjonale menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og skal ikke medvirke til noen form for brudd på disse. Avvik vil anses som et brudd på avtalen vår.

2. Skape glede, forståelse og enestående opplevelser for våre gjester
Vårt oppdrag som turoperatør er å skape glede, forståelse og enestående opplevelser for våre gjester. På den måten bidrar vi til kulturmøter mellom mennesker, som på sikt kan bidra til mer bærekraftige valg.

3. Hoteller og restauranter
Escape Travel vil prioritere overnattingsbedrifter/rederier som kan dokumentere sitt bærekraftarbeid, eksempelvis gjennom sertifisering som Miljøfyrtårn og Green Key, eller som på andre måter kan dokumentere et bærekraftig tilbud.

4. Sikkerhet og helse
Vi stiller krav til at samarbeidspartnere skal overholde relevante bransjestandarder/gode rutiner for sikkerhet, beredskap og vedlikehold av fasiliteter og utstyr. Sikkerhet og helse er av høy betydning for våre gjester, men er også med å sørge for at lokalt ansatte har opplæringen og utstyret de trenger for å kunne gjøre jobben sin. At dette kravet rettes til leverandøren vil bidra til å trygge den ansatte.

Arbeidet med å møte kravene i Åpenhetsloven begynte i 2022

Styret konstaterte i september 2022 at Escape Travel og dermed Carpe Diem er omfattet av Åpenhetsloven. Gunnar Grosvold orienterte om hvordan Escape fra oktober 2022 vil starte et systematisk arbeid med å kartlegge status hos våre samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Dette arbeidet vil følges opp av ledergruppen i Escape, i samarbeid med bærekraftgruppen, sistnevnte som består av Kine Clausen (leder), Line Bergersen og administrerende direktør.

Fra styremøte september 2022:
Sak 7/2/22 Forankring Åpenhetsloven
Vedtak: «Escape Travel AS skal drive ansvarlig når det gjelder menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Arbeidet med å sikre at vi følger Åpenhetsloven går i gang fra og med oktober 2022.»

Våre tiltak

Siden oktober 2022 har 125 samarbeidspartnere blitt orientert om og mottatt vår partneravtale. 101 har så langt signert partneravtalen. Det utgjør 81 prosent av de partnerne vi har kontaktet (per 30. juni 2023). Vi er i dialog med de som til nå ikke har signert avtalen, og der man ikke kan bekrefte at prinsippene i partneravtalen følges, vil vi velge bort den aktuelle partner.

Hva gjør vi fremover?

Vi jobber mot at hver eneste tur som gjennomføres, skal gå i samarbeid med partnere som har signert partneravtalen. Derfor kontakter vi nå alle eksisterende partnere, og for hver nye partner vi inngår et samarbeid med vil en signert partneravtale være en forutsetning for samarbeidet.

Har du spørsmål?

Henvendelser knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til post@escape.no.