Bevaring av skog, fornybar energi og reduksjon av plast

Vi klimakompenserer

Morgentåke og tåke som strekker seg gjennom dalen i høylandet i Uganda med Mabamba-vulkanen i bakgrunnen

For 2023 klimakompenserte Escape Travel for over 5000 tonn CO2 og 30 tonn plast. I 2022 klimakompenserte vi for 4000 tonn CO2 og 30 tonn plast.

Vi klimakompenserer for de utslippene vi per i dag ikke får gjort noe med, og gjør dette i tillegg til en rekke andre tiltak. Vi mener at klimakompensering ikke er et godt alternativ alene. Vi må selv ta tak for å bli bedre, og benytter klimakompensering for å forbedre avtrykket vårt der vi ikke selv klarer å gjøre tjenesten bærekraftig. For eksempel fordi fly er en del av tilbudet vårt. Denne kostnaden tar vi selv - du betaler derfor ikke noe for dette som kunde. Vi ser på dette som vårt ansvar.

Per i dag går ca. 10 % av av vårt årlige overskudd til klimakompensering.

Vi har valgt tre prosjekter med følgende begrunnelser:

Bevaring av skog: Den mest effektive måten å redusere utslipp av CO2.
Fornybar energi: En løsning vi kjenner godt til i Norge, og som vi er avhengig av når større deler av verden industrialiseres.
Reduksjon og resirkulering av plast: En utfordring vi ofte ser på turene våre, og et trist syn. Dette er et prosjekt som føles svært relevant for oss som reisearrangør.

Alle prosjektene er verifisert av Verra - en internasjonal og ideell organisasjon som forvalter ordningen Verified Carbon Standard (VCS). Verra kan du lese mer om her.

Her kan du lese mer om de tre prosjektene vi støtter:

Serra do Amolar Pantanal Protection

Bevarer skog, beskytter dyreliv og forbedrer liv.

Pantanal ligger i Brasil og er en av de største tropiske våtmarkene i verden. I tillegg til å være hjemsted for mange truede arter, er Pantanal en naturlig flombuffer og en viktig karbonfanger som stabiliserer det globale klimaet. Den støtter også rundt 1,5 millioner mennesker, fra større byer til urbefolkningssamfunn, over hele Bolivia, Paraguay og Brasil. Området er truet av ulovlig avskoging for storskala landbruk, skogbranner og erosjon, flom og forurensning fra landbruk.

Prosjektet Serra do Amolar Pantanal Protection tar sikte på å beskytte 135 000 hektar av Pantanal. De samarbeider med lokalsamfunn, nøkkelinteressenter og tekniske eksperter for å prioritere og iverksette tiltak mot avskoging. Spesielt viktig er tiltak for å bekjempe skogbranner, som ødela store deler av økosystemet i 2020. Prosjektet fremmer også de sosioøkonomiske fordelene ved bærekraftig utvikling, ved å gi langsiktige sysselsettingsmuligheter til lokalsamfunnene som gjør det fordelaktig å jobbe med naturen i stedet for mot den.

Les mer om prosjektet her (ekstern link)

Second Life

Reduserer og resirkulerer plastavfall der det teller aller mest.

Second Life er et prosjekt som jobber for å redusere plastavfall, ved å samle inn, gjenvinne og resirkulere hav-og landplastavfall. Arbeidet gjøres i Thailand, hovedsakelig i Chaing Mai og Krabi, og er et av få slike prosjekter som foreløpig er godkjent av Verra.

Ved å engasjere oss i Second Life, støtter vi plastinnsamling designet med maksimal miljømessig og sosial påvirkning i tankene. De jobber med sårbare lokalsamfunn som er sterkt påvirket av plastkrisen, og støtter lokale med et mer bærekraftig levebrød som gjenspeiler deres verdifulle bidrag til å holde verden et renere sted.

Second Life jobber via regionale gjenvinnere, og har selv prosjektledere som jobber med å koordinere operasjonene som gjøres lokalt - for å sikre overvåking og sporbarhet i henhold til Verra-retningslinjene, og bidra til å utvide innsamlingen til omkringliggende lokalsamfunn.

Les mer om prosjektet her (ekstern link)

Hong Phong Solar

Lader den fornybare revolusjonen med solenergi.

Å oppnå lavere utslipp globalt vil ikke være mulig uten en fullstendig endring av energiproduksjon til lavutslipp-alternativer. I takt med at den moderne industrialiseringen vokser i Vietnam, øker også energibehovet. Selv om landet leder an i Sørøst-Asias overgang til fornybar energi, er de ikke i stand til å holde tritt med det høye energibehovet, og strømmangel er en stor utfordring. Det er avgjørende at landet bruker ren, fornybar energi for å drive utviklingen, i stedet for å stole på fossilt brensel med skadelige klimagassutslipp.

Prosjektet Hong Phong Solar har installert et enormt solenergianlegg i Binh Thuan-provinsen, øst for Ho Chi Minh. Ved hjelp av solcellepaneler som konverterer endeløs energi fra solen til bærekraftig elektrisitet, genererer anlegget over 91 000 MWh ren energi årlig. Prosjektet bidrar også direkte til lokalsamfunnet, ved å skape arbeidsmuligheter for lokalbefolkningen med gode arbeidsvilkår. Samtidig øker prosjektet Vietnams energisikkerhet og sikrer at utviklingen drives på en bærekraftig måte.

Les mer om prosjektet her (ekstern link)