Bevaring av skog, fornybar energi og reduksjon av plast

Vi klimakompenserer

Morgentåke og tåke som strekker seg gjennom dalen i høylandet i Uganda med Mabamba-vulkanen i bakgrunnen

For 2022 klimakompenserte Escape Travel for over 4000 tonn CO2.

Vi klimakompenserer for de utslippene vi per i dag ikke får gjort noe med, og gjør dette i tillegg til en rekke andre tiltak. Vi mener at klimakompensering ikke er et godt alternativ alene. Vi må selv ta tak for å bli bedre, og benytter klimakompensering for å forbedre avtrykket vårt der vi ikke selv klarer å gjøre tjenesten bærekraftig. For eksempel fordi fly er en del av tilbudet vårt. Denne kostnaden tar vi selv - du betaler derfor ikke noe for dette som kunde. Vi ser på dette som vårt ansvar.

Vi har valgt tre prosjekter med følgende begrunnelser:

  • Bevaring av skog: Den mest kostnadseffektive måten å redusere utslipp av CO2.
  • Fornybar energi: En løsning vi kjenner godt til i Norge, og som vi er avhengig av når større deler av verden industrialiseres.
  • Reduksjon og resirkulering av plast: En utfordring vi ofte ser på turene våre, og et trist syn. Dette er et prosjekt som føles svært relevant for oss som reisearrangør.

Her kan du lese mer om de tre prosjektene vi støtter:

Kariba Forest Protection

Bevarer skog, beskytter dyreliv og forbedrer liv.

De siste tiårene har Zimbabwe lidd av politisk og økonomisk turbulens. Med begrensede økonomiske muligheter har desperate samfunn dykket dypere inn i skogene, og hogd den ned for jordbruk og brensel. Mer enn en tredjedel av Zimbabwes majestetiske skoger har gått tapt.

Kariba-prosjektet beskytter nesten 785 000 hektar med skog og dyreliv på den sørlige bredden av innsjøen Kariba, nær grensen mellom Zimbabwe og Zambia. I tillegg jobber prosjektet for å gi uavhengighet og et bedre liv til lokalsamfunnene - i form av blant annet bedre helsetilbud, vanntilgang og skole. Aktiviteter innen bærekraftig landbruk, birøktopplæring, brannhåndtering og økoturisme skaper arbeidsplasser og legger til rette for bærekraftige inntekter, til fordel for hele regionen. Siden lanseringen i 2011 har Kariba-prosjektet forhindret utslipp på mer enn 3,5 millioner tonn karbondioksid hvert år.

Les mer om prosjektet her (ekstern link)

Second Life

Reduserer og resirkulerer plastavfall der det teller aller mest.

Second Life er et prosjekt som jobber for å redusere plastavfall, ved å samle inn, gjenvinne og resirkulere hav-og landplastavfall. Arbeidet gjøres i Thailand, hovedsakelig i Chaing Mai og Krabi, og er et av få slike prosjekter som foreløpig er godkjent av Verra.

Ved å engasjere oss i Second Life, støtter vi plastinnsamling designet med maksimal miljømessig og sosial påvirkning i tankene. De jobber med sårbare lokalsamfunn som er sterkt påvirket av plastkrisen, og støtter lokale med et mer bærekraftig levebrød som gjenspeiler deres verdifulle bidrag til å holde verden et renere sted.

Second Life jobber via regionale gjenvinnere, og har selv prosjektledere som jobber med å koordinere operasjonene som gjøres lokalt - for å sikre overvåking og sporbarhet i henhold til Verra-retningslinjene, og bidra til å utvide innsamlingen til omkringliggende lokalsamfunn.

Les mer om prosjektet her (ekstern link)

Srepok Solar Power

Lader den fornybare revolusjonen med solenergi.

Å oppnå lavere utslipp globalt vil ikke være mulig uten en fullstendig endring av energiproduksjon til lavutslipp-alternativer. I takt med at den moderne industrialiseringen vokser i Vietnam, øker også energibehovet. Selv om landet leder an i Sørøst-Asias overgang til fornybar energi, er de ikke i stand til å holde tritt med det høye energibehovet, og strømmangel er en stor utfordring. Det er avgjørende at landet bruker ren, fornybar energi for å drive utviklingen, i stedet for å stole på fossilt brensel med skadelige klimagassutslipp.

Prosjektet Srepok Solar har installert et enormt solenergianlegg i Dak Lak-provinsen, nord for Ho Chi Minh. Ved hjelp av 151 500 solcellepaneler som konverterer endeløs energi fra solen til bærekraftig elektrisitet, genererer anlegget over 75 000 MWh ren energi årlig. Prosjektet bidrar også direkte til lokalsamfunnet, ved å skape arbeidsmuligheter for lokalbefolkningen med godt betalte jobber. Samtidig øker prosjektet Vietnams energisikkerhet og sikrer at utviklingen drives på en bærekraftig måte.

Les mer om prosjektet her (ekstern link)