Slideshow with 1 images

Luftfoto av den historiske byen Wurzburg, regionen Franconia, Nord-Bayern, Tyskland